Welke gegevens zijn noodzakelijk om een abonnement aan te kunnen vragen?

1. Uw persoonlijke gegevens; naam, adres (geen postbus), postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of emailadres
2. Legitimatie: rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of verblijfskaart
3. Bankbewijs: bankpas, giropas of bank afschrift (niet ouder dan één maand)
4. Handtekening
5. Kopie van de benodigde documenten: rijbewijs, identiteitskaart of paspoort, bankpas en bankafschrift

*Indien één van de bovenstaande gegevens ontbreekt of onduidelijk is, kan dit een vertraging veroorzaken voor uw bestelling